Privacy

Voor Comedus en The Whisky Ambassador is de privacy van bezoekers van evenementen, cursussen en deze website heel belangrijk. We zijn ons ervan bewust dat we soms privacy gevoelige gegevens verwerken en dat we daar voorzichtig en zorgvuldig mee moeten omgaan. Gelijktijdig is het verwerken van persoonlijke informatie voor Comedus en The Whisky Ambassador noodzakelijk om de diensten die we verlenen te kunnen verlenen. 

Privacy statement (samenvatting)

Hieronder kun je een samenvatting vinden van ons privacy statement. Wil je gedetailleerder bekijken hoe we omgaan met je gegevens dan kun je dat hier nalezen in ons privacy statement. Klik hier om ons statement te downloaden.

Comedus verwerkt persoonsgegevens voor het verlenen van diensten aan klanten en bezoekers aan haar website, cursussen en evenementen. 

Welke persoonlijke gegevens kan Comedus verwerken?

 • Naam 
 • Adres 
 • E-mail adres,
 • Telefoonnummer
 • ID kaart nummer
 • Leeftijd
 • IP adres
 • Beeld en geluidsopnamen

Voor welke doeleinden kan Comedus persoonlijke gegevens verwerken?

 • COMEDUS gebruikt de verkregen persoonsgegevens in eerste instantie om de overeenkomst die zij met Bezoekers sluit in het kader van bezoek aan Evenementen, Cursussen of de Website zo goed mogelijk uit te kunnen voeren en voor de interne administratie.
 • COMEDUS kan daarbij persoonsgegevens gebruiken:
  • Ten behoeve van het kunnen leveren van de bestelde tickets of producten aan de juiste persoon;
  • Ten behoeve van het kunnen leveren van de onvereengekomen diensten aan de juiste persoon;
  • Om, indien de Bezoeker hierom verzoekt de bestelling te wijzigen of in geval van verlies of diefstal te kunnen blokkeren;
  • Ten behoeve van het kunnen vaststellen dat de Bezoekers ouder zijn dan 18 jaar;
  • Om Bezoekers ten behoeve van een examen te kunnen identificeren;
  • Om de Bezoeker te (laten) informeren over wijzigingen met betrekking tot tickets en/of over door COMEDUS georganiseerde activiteiten en Evenementen, bijvoorbeeld via een nieuwsbrief;
  • Ten behoeve van het aangaan, onderhouden en verbeteren van de contractuele relatie met haar (potentiële) klanten, of voor het verbeteren van de diensten en producten;
  • Voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen.
  • Omdat COMEDUS een gerechtvaardigd belang kan hebben bij het verwerken van gegevens ten behoeve van commerciële activiteiten.
  • COMEDUS of een mediapartner kan beeld- en/of geluidsopnamen (laten) maken tijdens het Evenement. Deze opnamen kan COMEDUS gebruiken op de Website of ter promotie van Evenementen via social media netwerken, zoals Facebook, Instagram, Twitter of YouTube. Daarnaast kunnen de opnamen gebruikt worden op de mediakanalen van de mediapartner(s), waaronder mogelijk radio en/of televisie. Opnamen die zijn gemaakt in het kader van cameratoezicht kan COMEDUS gebruiken voor veiligheidsdoeleinden.
  • COMEDUS kan nieuwsbrieven versturen per e-mail. Indien de Bezoeker geen nieuwbrief meer wenst te ontvangen, kan gebruik worden gemaakt van de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief.
  • Eventuele back-ups van de opgeslagen gegevens die gemaakt worden door COMEDUS ten behoeve van het optimaal functioneren van de systemen, worden uitsluitend gebruikt voor het herstellen van de systemen bij een storing.\
  • Surfgegevens en klikgedrag: Surfgegevens die COMEDUS verzamelt kunnen worden opgeslagen en gebruikt om het bezoek aan en gebruik van de Website statistisch te analyseren en te optimaliseren. Surfgegevens worden (voor zover mogelijk) geanonimiseerd. Alleen geanonimiseerde gegevens kunnen worden doorgegeven aan derden, zoals Google Analytics.

De gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven.

Met wie deelt Comedus persoonlijke gegevens?

Comedus kan persoonlijke gegevens delen met toeleveranciers en certificerende instanties ten behoeve van het leveren van overeengekomen diensten en het examineren van cursusstof. Daarnaast voor het kunnen uitreiken van certificaten en het registreren van de gecertificeerden. Specifiek worden bij cursussen van The Whisky Ambassador® georganiseerd door COMEDUS persoonsgegevens verstrekt aan People Solutions ltd. in Glasgow ten behoeve van het examineren van de geboden stof en het opmaken en registreren van certificaten.

Beveiligen

COMEDUS neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Mocht de Bezoeker de indruk hebben dat diens gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als de Bezoeker meer informatie wenst over de beveiliging van door COMEDUS verzamelde persoonsgegevens, kan contact worden opgenomen met Comedus via het Contactformulier.

Wijzigingen

COMEDUS behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. De Bezoeker wordt geadviseerd om met regelmaat de actuele Privacy Statement te bestuderen ten aanzien van wijzigingen. Als die wijzigingen wezenlijk zijn, zal COMEDUS de Bezoeker hiervan duidelijk op de hoogte brengen via de Website of in een aan de Bezoeker gerichte e- mail.

Vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van dit Privacy Statement kunnen worden gesteld via het Contactformulier.